lecsijafa

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לבנות דירות נוחות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי רק בבקשת העובד, מכיוון שתשלום עבור שכר דירה הוא רק על כתפי הדגם. העלות המשוערת של דירות יומיות בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת תעודות של בונוסים של עובדים. טיפים מלקוחות העובדים לוקחים את עצמם. יעד עדיפות של סוכנות הליווי ישראל שירותי ליווי – הפוך עובדים לעבודה טובה עם הכנסה טובה, ולקוחות מעוניינים נותנים שירותים באופן בלעדי ישירות את הנכס הטוב ביותר. רק שיטה זו מאפשרת לפתח שיתוף פעולה בקו ארוך, שיהיה נוח הן לבנות והן ללקוחות שלנו.