liosotemant

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים תנאי דיור נוחים. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה משפיע רק על צו העובד, מכיוון שהתשלום עבור הנדל"ן הוא על חשבון העובד. העלות המשוערת של השכרת יום בבית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת פרסי עובדים מובנת. מתנות מלקוחות העובדים לוקחים את עצמם באופן אישי. המטרה העיקרית של שירות הליווי שלנו ישראל דירה דיסקרטית חיפה – לספק לעובדים עבודה ראויה עם רווחים משמעותיים, וללקוחותינו עושים שירותים ישירות לאיכות הטובה ביותר. שיטה זו היא שמספקת את ההזדמנות לפתח שיתוף פעולה ממושך, שיהיה לשווא הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.