ovmounlewha

עם הגעת ישראל, הארגון יוצר דירות ראויות לעובדים. זה יכול להיות חדר במלון או דירה מוכרת. זה תלוי בעומק העובד, מכיוון שעלויות הדיור הן בדיוק עבור הוצאות העובד. העלות המשוערת של בית יומי בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. בנות לוקחות טיפים מלקוחות לעצמם. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי – לספק לעובדים את העבודה הטובה ביותר עם רווחים רציניים, ולתת לגברים מעוניינים לתת לשירותים באופן בלעדי נכס טוב יותר. רק שיטה זו מאפשרת לקבוע שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהפוך לנוח הן לעובדים והן ללקוחותינו.