mimetata

מערכת תעודות של פרסי עובדים. בונוסים מלקוחות העובדים לוקחים את עצמם. המטרה העיקרית של חברת הליווי שלנו ישראל שירותי ליווי – צור עבודה הגונה עם הכנסה רצינית, ולקוחות עשירים הופכים שירותים באופן בלעדי לנכס טוב יותר. רק גישה זו מספקת הזדמנות לפתח שותפות ארוכה, שתזהיר את העובדים וגם את הלקוחות שלנו.עם ההגעה לישראל, החברה יוצרת תנאים הגונים לבנות. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה משפיע על רצונות העובד באופן בלעדי, מכיוון שעלויות הדיור נופלות בדיוק על חשבון המודל. העלות המשוערת של דירה יומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.