potuchanwick

מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. בונוסים מלקוחות העובדים לוקחים את עצמם. משימת העדיפות של סוכנות ישראל מחפש דירות דיסקרטיות בקריות? – הפוך עובדים למשרה הגונה עם רווחים גדולים, ולקוחותינו הופכים את השירותים ישירות לנכס הטוב ביותר. רק שיטה זו מספקת כוחות לזכות בשיתוף פעולה ממושך, אשר יהיה לשווא הן לעובדים והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לבנות תנאים הגונים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל משפיע על רצונותיה של הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה נופלות בדיוק על כתפי העובדת. העלות המשוערת של הדירה היומית בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.